Høringssvar m.v.

Eksempler på høringssvar m.v. fra LA21

LA21 høringssvar på forslag til lokalplan 273

LA21 høringssvar til Gladsaxestrategien 2022-2026

LA21 høringssvar til forslag til kommuneplan 2021

LA21 høringssvar til Forslag til Gladsaxe Kommunes Spildevandsplan 2021 (mar. 2021)

LA21 høringssvar vedr. Strategi for grøn omstilling (feb. 2021)

LA21 høringssvar til udkast til Gladsaxestrategien 2018-22

LA21 kommentarer til Tillæg 1 til Kommuneplan 2017 Detailhandel

LA21 kommentarer til opgradering af Rostadion på Bagsværd Sø

LA21 høringssvar til udkast til den grønne strategi Vores Grønne Gladsaxe 2018

LA21 høringssvar til forslag til kommuneplan 2017

LA21 høringssvar til forslag til kommunestrategi 2014-18

LA21 høringssvar til forslag til By- og Boligpolitik 2014

LA21 høringssvar til forslag til klimatilpasningsplan 2014

LA21 høringssvar til forslag til kommuneplan 2013

LA21 høringssvar vedr. forslag til Skolepolitik 2012-2015

LA21 høringssvar til forslag til Vandforsyningsplan 2012-2024

LA21 høringssvar til forslag til Spildevandsplan for 2011-2014

Bemærkninger til udkast til CO2-handlingsplan for Gladsaxe Kommune

Bemærkninger til udkast til Kommunestrategi 2010-2013 målsætninger og resultatkrav

LA21 høringssvar til forslag til kommuneplan 2009

LA21 høringssvar til kommunens Agenda 21 plan 2009-2012

Eksempler på høringssvar m.v. fra LA21 biodiversitetsgruppen

Høringssvar vedr. Pleje- og udviklingsplan for Radiomarken 2022 – 2031

Høringssvar vedr. plejeplan for Høje Gladsaxe Park og Gyngemosen 2019-2024 (november 2018)

Høringssvar vedr. VVM for Kagsåparkens Regnvandsprojekt – marts 2017

Høringssvar vedr  justering af plejeplan for Bagsværd Søpark 2014 til 2023 (juni 2016)

LA21 høringssvar vedr ordensreglement for Bagsværd Sø (november 2015)

Høringssvar vedr. forslag til plejeplan Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser (august 2015)

Bemærkninger til VVM for regnvandssøer Høje Gladsaxeparken (januar 2013)

Høringssvar til plejeplan og projektforslag vedr. Bagsværd Fort (november 2011)

Høringssvar vedr. forslag til plejeplan 2011-2015 for Radiomarken (juni 2011)

Kommentarer vedr. Forslag til plejeplan 2010-15 for Smør- og Fedtmosen (august 2010)

Høringssvar til Forslag til Naturplan 2010 (december 2009)

Biodiversitetsgruppens kommentarer til plejeplan for Bagsværd Søpark (januar 2008)

Kommentarer til Forslag til plejeplan for Gyngemosen og Høje Gladsaxe Park (oktober 2005)

Henvendelse til kommunen i forbindelse med strukturreformen og fremtidigforvaltning af naturområder (august 2005)

Essensen af biodiversitetsgruppens input til Kommunens forslag til Agenda 21 plan for 2005-2008 (september 2004)