Organisationen bag guiden

Den 1. april 1998 blev Jesper Larsen ansat som Grøn Guide i Gladsaxe af en forening oprettet til formålet og med repræsentanter fra flere natur- og miljøparter.

Ansættelsen var fra begyndelsen støttet af Gladsaxe kommune samt Miljø- og Energiministeriets Grønne Fond. Da Den Grønne Fond blev nedlagt, overtog Gladsaxe kommune den fulde finansiering.

En Agenda 21 borgergruppe var repræsenteret i den foreningsstruktur, som guiden oprindeligt blev ansat af.

Mens andre foreninger faldt fra, dannede de lokale aktive i Agenda 21 gruppen Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe, der nu gennem en længere årrække har fungeret som guidens arbejdsgiver.

I evalueringen af Grøn guide ordningen helt tilbage i 1997-2000 nævnes som en af kvaliteterne de grønne guiders ”frie” og tredelt rolle:

  • At kunne fungere som “kommunens forlængede arm” ud til borgerne
  • At kunne fungere som “borgernes og miljøets advokat” overfor kommunen ” – og i høj grad – 
  • At kunne fungere som den “dialogskabende 3. part” mellem borgere og kommune eller andre lokale aktører.

Vores erfaring fra mere end 20 års virke viser da også, at det er afgørende, at den grønne guide ikke opfattes som en del af kommunen, men som en uafhængig aktør, der både hjælper borgere og samarbejder med – samt udfordrer kommunen…