Organisationen bag guiden

Den 1. april 1998 blev Jesper Larsen ansat som Grøn Guide i Gladsaxe af en forening oprettet til formålet og med repræsentanter fra flere natur- og miljøparter.

Ansættelsen var fra begyndelsen støttet af Gladsaxe kommune samt Miljø- og Energiministeriets Grønne Fond. Da Den Grønne Fond blev nedlagt overtog Gladsaxe kommune den fulde finansiering.

En Agenda 21 borgergruppe var repræsenteret i den foreningsstruktur, som guiden oprindeligt blev ansat af.

Mens andre foreninger faldt fra dannede de lokale aktive i Agenda 21 gruppen Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe, der nu gennem en længere årrække har fungeret som guidens arbejdsgiver.