Hvordan hjælper du med til at nå Verdensmålene?

Verdensmålene for bæredygtig udvikling blev vedtaget af FN’s generalforsamling i 2015 på vegne af alle mennesker på Jorden og skal være opfyldt i år 2030.

Det er svært at forholde sig til Verdensmålene – og mange tror at de er ligegyldige for dem personligt.
Intet kan være mere forkert! Verden kan kun nå målene, hvis vi alle sammen hjælper til!

Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe bygger på FN’s Rio-konference i 1992, som vedtog Agenda 21: Et handlingsprogram for hvordan verden opnår en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. De mange års arbejde har lært os en masse om hvad vi hver især kan gøre for at nå Verdensmålene.

Vi har skrevet en liste med noget vi alle kan gøre til daglig. Dem har vi samlet i handlinger som vi så har forbundet med Verdensmålene i en Verdensmålberegner. Det er et enkelt værktøj, og der kan man se hvad vi hver for sig kan gøre for Verdensmålene, – og hvad vores personlige bidrag er.

Tjek hvor meget dine egne handlinger støtter op om Verdensmålene ved at svare på beregnerens spørgsmål – det vil også hjælpe dig med at se, hvor du kan gøre mere.

Beregneren er lavet af frivillige fra Lokal Agenda 21 i Gladsaxe og InfoShare har skrevet webversionen.

Verdensmålberegner

Verdesnmålberegneren

Sådan bruger du Verdensmålberegneren

  1. Gå ind på beregnerens hjemmeside.
  2. Du kan med fordel oprette dig som bruger eller logge på – men det er ikke nødvendigt.
  3. Svar på beregnerens spørgsmål (klik på ).
  4. Gem dine svar – hvis du altså er oprettet/logget på.