Verdensmål 15 – Livet på land

De delmål, som vi vurderer i særlig grad vedrører Danmark er følgende:

Delmål 15.1 Bevar og genopret økosystemer på land og i ferskvand
Delmål 15.2 Stop skovrydning og genopret ødelagte skove
Delmål 15.5 Beskyt biodiversitet og naturlige levesteder
Delmål 15.8 Stop invasive arter fra at brede sig
Delmål 15.9 Tag hensyn til økosystemer og biodiversitet i regeringernes planlægning

Hvordan går det så med indsatsen på dette område? Desværre langtfra opløftende! I den skyggerapport på Danmarks implementering af Verdensmålene, som er udarbejdet af 92-gruppen og Globalt Fokus opnår Danmark status GUL (af rød, gul og grøn) for den internationale indsats. Danmark er med i Internationale aftaler og konventioner, men indsats og målbare ambitioner er utilstrækkelige. På nationalt niveau får Danmark status RØD! Det er skræmmende læsning. Se evt. mere her.

Du kan gøre en forskel!

Uanset om du har have eller ej, så kan du støtte
Du kan indberette fund af invasive planter i Gladsaxes natur på tip kommunen – her – og gøre en aktiv indsats sammen med andre for at bekæmpe invasive planter i Gladsaxes naturområder. Kontakt f.eks. den grønne guide og hør nærmere.

Sammen med andre kan du også deltage i et årligt høslæt i naturområder udpeget af kommunen, hvor fjernelse af vegetationen og dermed næringsstoffer efter nogle år kan bane vej for en rigere flora og fauna, der kræver næringsfattige områder.

På sigt vil der sikkert også blive oprettet naturplejelaug med græssende dyr, så deltagelse deri kan være endnu en mulighed for at støtte Gladsaxes natur.

Hvis du interesserer dig for biodiversiteten i Gladsaxe, og er villig til gøre en indsats f.eks. med formidling – så kan en indsats i biodiversitetsgruppen i Agenda 21 foreningen, måske også være af interesse for dig. Du kan se mere om gruppen her.

Du kan også støtte ved at anbefale politikerne at prioritere undersøgelser af hvordan Gladsaxes natur har det, hvor og hvordan den biodiversiteten bedst beskyttes og forbedres – og ikke mindst: At få det gjort! Samme indsats er ønskværdig på nationalt plan. Dér ved man en del allerede, men naturen beskyttes desværre ikke altid, hvor det er relevant – se f.eks.
her.

Din indsats kan f.eks. både være via deltagelse i naturbevarende foreninger eller direkte ved engagement i processer/høringer og politik – både lokalt og på landsplan.

Bevaring af gamle naturligt hjemmehørende træer er en vigtig indsats for at bevare biodiversiteten, da de er levested for en række andre arter. En indsats for at bevare disse træer er derfor meget central og det kan du også engagere dig i.

Natur og miljø hænger uløseligt sammen. Vores miljøpåvirkning rammer også naturen. Det hjælper ikke at reservere områder til sårbare organismer, hvis deres levemuligheder alligevel ødelægges af f.eks. klimaforandringer eller giftstoffer.
Mindre kemisk belastning vil støtte naturen. Du kan også støtte ved at vælge lokalt producerede varer baseret på lokale plante/dyrearter.

Hvis du har glæde ved den biologiske mangfoldighed, så husk at give den videre til de opvoksende generationer. Det er dem, der skal bære den vigtige indsats for naturen videre, når vi engang ikke er her mere.

Hvis du har have
Undgå sprøjtegift og undgå også kunstgødning, men forebyg i stedet imod skadedyr, sygdomme etc. Kort sagt. Dyrk haven økologisk – se f.eks. lokal information om fremgangsmåden hos Slottet i Smørmosen – her.

Undgå invasive plantearter i haven (se mere om belastende invasive plantearter i Gladsaxe i folderen her) og indret haven, så den støtter den biologiske mangfoldighed. Kortklippet græs og bar jord er f.eks. ringe for biodiversiteten, men i stedet kan naturen gives plads med f.eks. vilde dele/hjørner af haven. Se hvilke overordnede faktorer, der får en have til at score højt med hensyn til biodiversitet i den lille hurtige test fra Århus universitet her.

Husk i øvrigt at undgå at smide planter eller jord fra haven i naturen – se flere gode tip her.

Der er utallige måder at fremme biodiversiteten i haven: F.eks. bosteder til mange forskellige organismer (redekasser, pindsvinebo og insekthoteller, at sikre naturlig føde for mange forskellige dyr, at sørge for vand i haven (pas på børnene) evt. blot et fuglebad, at bevare gamle træer, at vælge hjemmehørende arter etc. Få mange idéer hos den grønne guide i grønt IDÉcenter.

 

Opdateret juli 2018