Cookie- og privatlivspolitik

COOKIEPOLITIK

Ønsker du at ændre dit cookiesamtykke?

Du kan nemt ændre dit samtykke under punk 7.1

Bemærk at dit valg om cookies vil blive husket i 365 dage.

PRIVATLIVSPOLITIK

Privatlivspolitik for Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe (LA21)

Dato for seneste godkendelse af dokumentet: 8. august 2019.

Dataansvar

LA21 behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan foreningen behandler personoplysninger for at sikre en fair, lovlig og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for databehandlingen er, at LA21 kun behandler personoplysninger til registrering af aktive i foreningen samt modtagere af nyhedsmails og kun behandler personoplysninger, der er relevante og nødvendige for foreningens virke.

Alle oplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige for foreningens virke.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

LA21 er dataansvarlig og sikrer, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Kim Christiansen
Adresse: Marienborg Allé 91C,
2860 Søborg

Telefonnr.: 22 77 69 87

Hjemmeside: ggglx.dk

Behandling af personoplysninger

Ved tilmelding til nyhedsmails registreres blot mailadresse samt navn (sidstnævnte benyttes til velkomstmail og anden nødvendig kommunikation).

LA21 behandler kun følgende almindelige personoplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • For bestyrelsesmedlemmer:
 • Position i foreningens bestyrelse
 • Kompetence og interesseoplysninger, der fastlægger indsatsområder for bestyrelsesmedlemmerne.

Samt antallet af deltageres aktiviteter i regi af foreningen, da dette er bestemmende for at blive opstillingsberettiget og opnå stemmeret til foreningens bestyrelse. Se venligst vedtægternes § 4 om stemmeberettigede og valgbare (aktive) medlemmer.

Efter eget ønske kan aktive i foreningen oplyse yderligere om deres personlige forhold til f.eks. dokumentation/reklame vedr. foreningens både aldersmæssige og baggrundsmæssige mangfoldighed.

Indsamling af oplysninger

LA21 får oplysningerne fra de aktive i foreningen selv.

Oplysningerne registreres først når en bruger ønsker at være aktiv i foreningen, og foreningen derfor har brug for kontaktoplysninger og registrering af fremmøde m.v.

Deltagere i foreningens fællesmøder og andre offentlige aktiviteter registreres kun med fornavn, evt. initialer, i referater og arbejdsdokumenter.

Hvis en bruger tilmelder sig til foreningens nyhedsbreve e.l., og herved afgiver de for formålet nødvendige personoplysninger, betragtes dette som et samtykke til at bruge oplysningerne til at opfylde det specifikke behov.

Foreningens formål med behandling af personoplysninger

LA21 i Gladsaxe behandler personoplysningerne i forbindelse med bestemte formål, når der er en lovlig grund i henhold til EU’s databeskyttelsesforordning artikel 6, stk. 1:

 • Den registrerede har givet samtykke til behandling af sine personoplysninger til et eller flere specifikke formål (artikel 6, stk.1 litra a).
 • Det er nødvendigt for at opfylde en aftale med de aktive i foreningen (artikel 6, stk. 1, litra b).
 • Det er nødvendigt for at efterkomme lovkrav, retsafgørelser eller pålagte samfundsopgaver (artikel 6, stk. 1, litra c-e).
 • Det er nødvendigt for at leve op til foreningens vedtægter (artikel 6, stk. 1, litra f).

Formålene:

 • Foreningens relation til aktive i foreningen, herunder udsendelse af dagsordener og referater
 • Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning af aktiviteter
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
 • Levering af bestilte varer og ydelser, f.eks. nyhedsbreve
 • Administration af relationerne til foreningen

LA21 behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang foreningen behandler oplysninger om foreningens aktive eller andre brugere vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som f.eks.:

 • Udøvelse af foreningens aktiviteter, herunder afholdelse af arrangementer og generalforsamling/årsmøde, fortælling om / reklame for foreningen.
 • Håndtering af de aktives rettigheder i henhold til vedtægter m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af aftaler indgået frivilligt af de aktive i foreningen
 • Udsendelse af nyhedsbreve m.v.
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevares almindelige medlemsoplysninger i en kortere periode efter udmeldelse af foreningen
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

LA21’s behandling af personoplysninger baserer sig på bestemmelserne i EU’s databeskyttelsesforordning artikel 6, stk. 1, litra a-f.

Derfor indhentes kun samtykke, hvis det er nødvendigt for at behandle personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis LA21 indhenter samtykke, er det frivilligt, om brugeren vil give dette, og vedkommende kan til enhver tid trække det tilbage ved at give den dataansvarlige i LA21 besked om det.

Videregivelse af personoplysninger

LA21 videregiver kun personoplysninger hvis der ligger et lovligt myndighedskrav bag, eller for at muliggøre foreningens daglige funktioner, f.eks. transport mellem adresser eller for at varetage nødvendig kommunikation.

For bestyrelsens medlemmer gælder: Af hensyn til kontaktmuligheder anføres bestyrelsesmedlemmernes navne, foreningsposition (formand, næstformand etc.), adresser og tlf. nr. på foreningens hjemmeside.

For interessegruppernes kontaktpersoner gælder: de fremgår med navn og telefonnummer af beskrivelsen vedr. grupperne på foreningens hjemmeside, i folderen for foreningen og på posters i grønt IDÉcenter m.v. samt på andet informationsmateriale, som de aktive grupper selv vælger at publicere.

For andre aktive i foreningen gælder: Til brug ved arrangementer etc. kan der distribueres lister over de deltagendes navne og tlf. numre for at muliggøre nødvendig løbende kontakt under arrangementer etc.

Opbevaring og sletning af personoplysninger

De indsamlede personoplysninger opbevares og vedligeholdes på en computer beskyttet med adgangskode.

Persondata kan kopieres til en privat computer med henblik på udsendelse af nyhedsbreve etc.

Af praktiske og administrative hensyn opbevares almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter kalenderåret for ophør af aktivitet i foreningen

Medlemmers og brugeres rettigheder

LA21’s aktive og øvrige brugere har en række særlige rettigheder efter EU’s databeskyttelsesforordning, når foreningen behandler personoplysninger:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Den aktive i foreningen, og dens øvrige brugere, kan gøre brug af sine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod LA21’s behandling, ved at henvende sig til den dataansvarlige i foreningen. Kontaktoplysninger findes øverst i dette dokument.

Hvis en af de aktive i foreningen f.eks. henvender sig med en anmodning om at få rettet eller slettet sine personoplysninger, undersøger LA21, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Der kan altid indgives en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

LA21 forbeholder sig retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik efter behov. Ved ændringer godkendes dokumentet af foreningens bestyrelse, meddeles foreningens aktive på førstkommende fællesmøde og datoen øverst i privatlivspolitikken opdateres. Godkendelsen vil fremgå af referaterne af det relevante bestyrelses- og fællesmøde. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på foreningens hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil medlemmerne modtage meddelelse herom.

Ikrafttrædelse og medlemmernes accept

Foreningens politikker for persondata (Privatlivspolitikken) og brug af cookies træder i kraft ved bestyrelsens godkendelse.

Alle aktive bekræfter, enten ved mail eller ved at underskrive en kopi af privatlivspolitikken, at de er bekendt med politikkernes eksistens, og at de godkender at foreningen håndterer deres persondata i overensstemmelse hermed.

 

 

 

Dette er den tidligere Cookiepolitik for Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe (LA21)

Dato for seneste godkendelse af dokumentet: 8. august 2019.

Introduktion

Når du besøger Lokal Agenda 21 i Gladsaxes (LA21) hjemmeside (ggglx.dk) kan der blive indsamlet oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af eventuelle annoncer, der måtte vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der kan blive indsamlet, deres formål og eksempler på tredjeparter, der kan have adgang til dem.

Foreningens Cookie- og Privatlivspolitik kan til enhver tid ses på foreningens hjemmeside.

Revidering af cookiepolitikken

LA21 forbeholder sig retten til at foretage ændringer i denne cookiepolitik efter behov. Ved ændringer godkendes dokumentet af foreningens bestyrelse, meddeles foreningens aktive på førstkommende fællesmøde og datoen øverst i privatlivspolitikken opdateres. Godkendelsen vil fremgå af referaterne af det relevante bestyrelses- og fællesmøde. Den til enhver tid gældende cookiepolitik vil være tilgængelig på foreningens hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil medlemmerne modtage meddelelse herom.

Generelt om Cookies

Websitet kan anvende ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Sådan sletter du cookies

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning. Hvis du sletter eller blokerer cookies vil mulige annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Indlejret indhold fra andre websteder

Indholdet på dette website kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

Google Analytics – som laver statistik på websitet  – Læs Google privatlivspolitik her – Læs Google’s Cookiepolitik her
YouTube – Ved visning af video fra Youtube – Læs Google’s privatlivspolitik her– Læs Google’s Cookiepolitik her
EXtremeTracking – som laver statistik på websitet –  Læs ExtremeTrackings privatlivspolitik her
Instagram – Visning af billed-feed – Læs Instagrams Datapolitik her
Vimeo – Ved visning af video fra Vimeo – Læs Vimeo’s Cookiepolitik herLæs Vimeo’s privatlivspolitik her

Her på www.ggglx.dk er der mulighed for at dele hjemmesidens indhold via “share buttons” og disse kan benytte cookies (læs listen herunder):

Social Login
We collect your public profile data only from your consent that you grant before initiating Social Login, from the social network used to login at our website. This data includes your first name, last name, email address, link to your social media profile, unique identifier, link to social profile avatar. This data is used to create your user profile at our website. You can revoke this consent at any time by sending us an email.

Facebook Comments
We embed Facebook Comments plugin to allow you to leave comment at our website using your Facebook account. This plugin may collect your IP address, your web browser User Agent, store and retrieve cookies on your browser, embed additional tracking, and monitor your interaction with the commenting interface, including correlating your Facebook account with whatever action you take within the interface (such as “liking” someone’s comment, replying to other comments), if you are logged into Facebook. For more information about how this data may be used, please see Facebook’s data privacy policy: https://www.facebook.com/about/privacy/update

GooglePlus Comments
We use GooglePlus Comments widget at our website for you to be able to comment at our webpages using your GooglePlus account. From this interaction Google automatically collects and store certain information in server logs like IP address, device event information such as crashes, system activity, hardware settings, browser type, browser language, the date and time of your request, in accordance with their data privacy policy: https://policies.google.com/privacy

Disqus Comments
We use Disqus Comments widget at our website for you to be able to comment at our webpages using Disqus commenting system. Disqus may collect information about you when you register for and use the Service. Such information may include “Personally Identifiable Information” which means information that identifies you as an individual, such information may include, but is not limited to, your name, email address, telephone number, username or account ID, and “Non-Personally Identifiable Information” which means information that does not identify you as an individual. Non-Personally Identifiable Information may include, but is not limited to, information about your browser, your IP address, device ID, what pages you visit on our Partner Sites, which website you came from, what advertisements you clicked on, whether on our Partner Websites, the Service or other third party websites, and other information about your online activity that does not identify you as an individual, in accordance with their data privacy policy: https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy

Facebook Comments Moderation
We collect the data related to the Facebook Comment you post, only from  your consent that you grant before posting Facebook Comment at our website. This data includes your Facebook account name, unique Facebook account identifier, unique identifier associated to the posted Facebook comment, unique open graph object identifier of the webpage at which you posted the comment, unique identifier associated to the parent comment if you reply to an existing comment. This data is used to show recent Facebook Comments made all over our website and/or to show the old comments made at non-SSL webpages before we moved our website to SSL. You can revoke this consent at any time by sending us an email.

Facebook Comments Notifier
We send the Facebook Comment you post, to page/post author and/or website administrator via automated email, only from your consent that you grant before posting Facebook Comment at our website. This data includes just the  Facebook comment posted by you. https://www.facebook.com/privacy/explanation

Social Analytics for Sharing
We use Google Analytics to track social shares made at our website. Google automatically collect and store certain information in their server logs which includes device event information such as crashes, system activity, hardware settings, browser type, browser language, the date and time of your request and referral URL, cookies that may uniquely identify your browser or your Google Account, in accordance with their data privacy policy: https://policies.google.com/privacy

Facebook Like, Facebook Recommend, Facebook Share official buttons
We embed a Facebook widget to allow you to see number of likes/shares/recommends and “like/share/recommend” our webpages. This widget may collect your IP address, your web browser User Agent, store and retrieve cookies on your browser, embed additional tracking, and monitor your interaction with the widget, including correlating your Facebook account with whatever action you take within the widget (such as “liking/sharing/recommending” our webpage), if you are logged in to Facebook. For more information about how this data may be used, please see Facebook’s data privacy policy: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Twitter Tweet official button
We use a Twitter Tweet widget at our website. As a result, our website makes requests to Twitter’s servers for you to be able to tweet our webpages using your Twitter account. These requests make your IP address visible to Twitter, who may use it in accordance with their data privacy policy: https://twitter.com/en/privacy#update

GooglePlus, GooglePlus Share official buttons
We use a GooglePlus widget at our website. As a result, our website makes requests to Google’s servers for you to be able to share our webpages using your GooglePlus account. These requests make your IP address visible to Google, who may use it in accordance with their data privacy policy: https://policies.google.com/privacy

Linkedin Share official button
We use a Linkedin Share widget at our website to allow you to share our webpages on Linkedin. These requests may track your IP address in accordance with their data privacy policy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Pinterest Save official button
We use Pinterest Save widget at our website to allow you to pin images to Pinterest from our webpages. These requests may track your IP address in accordance with their data privacy policy: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Buffer official button
We use Buffer widget at our website to allow you to add our webpages to your Buffer account, which collects log data from your browser. This Log Data may include information such as your IP address, browser type or the domain at which you are interacting with the widget, in accordance with their privacy policy: https://buffer.com/privacy

Xing Share official button
We use Xing Share widget at our website to allow you to share our webpages on Xing and this let Xing collate data about you automatically by means of tracking, in accordance with their privacy policy: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

Reddit Badge official button
We use Reddit Badge widget at our website which may log information when you interact with the widget. This may include your IP address, user-agent string, browser type, operating system, referral URLs, device information (e.g., device IDs), pages visited, links clicked, user interactions (e.g., voting data), the requested URL and hardware settings, in accordance with their privacy policy: https://www.redditinc.com/policies/privacy-policy

StumbleUpon Badge official button
We use StumbleUpon Badge widget at our website which may log information when you interact with the widget. Log Data is a form of Non-Identifying Information, in accordance with their privacy policy: http://www.stumbleupon.com/privacy