De nuværende aktive grupper i Agenda 21 foreningen

 

International kommunikation

 • Vi udbreder kendskabet til Verdensmålene
 • Vi går i dybden med Verdensmålene
 • Vi har fremstillet en Verdensmålsberegner
 • Vi bringer miljøviden til og fra andre lande
 • Vi kommer med input til kommunen

Kontakt: Kim Christiansen, tlf.: 22 77 69 87 eller Carl Ejnar Nielsen, tlf.: 22 30 90 64

Biodiversitetsgruppen

 • Vi arbejder for den biologiske mangfoldighed
 • Vi formidler viden om naturen til borgerne
 • Vi observerer og indberetter naturforhold
 • Vi afgiver høringssvar til kommunale planer og initiativer
 • Vi bekæmper invasive plantearter (gyldenris)

Se eksempler på gruppens høringssvar her.
Se eksempler på naturinspiration her.

Kontakt: Jesper Larsen, tlf.: 40 46 06 55

Miljø i skolen

 • Vi formidler viden om miljø til skoleelever
 • Vi viser sammenhængen mellem miljø og natur
 • Vi arbejder for skolehaver, kompostering m.v.
 • Vi guider børnene på ture til natur og miljø
 • Vi udlåner udstyr til skoler og institutioner

Kontakt: Kirsten Ilkjær, tlf.: 22 58 07 91

 

Udlån til selvforsyning

 • Vi udlåner komplette (æble)mosterier
 • Vi udlåner mobile hønsehuse med høns!
 • Det støtter brug af lokale råvarer
 • Det giver mulighed for smagsoplevelser
 • Det muliggør hyggelige familieaktiviteter

Kontakt: Kirsten Ilkjær, tlf.: 22 58 07 91

Affaldshåndtering

(Gruppe under etablering)

 • Vi arbejder på at forebygge henkastet affald
 • Vi undersøger affaldssammenhænge
 • Vi deltager i affaldsindsamlinger
 • Vi oplyser om affalds lange nedbrydningstid
 • Vi oplyser om korrekt affaldshåndtering

Kontakt:  Irene Lauridsen på tlf.: 60 65 86 92

Lejlighedsvis aktive / Ad hoc gruppen

 • Vi støtter den brede bæredygtighedsindsats
 • Vi deltager ved arrangementer f.eks. Gladsaxedagen
 • Vi hjælper foreningen/guiden med det praktiske
 • Vi transporterer blandt andet materiel
 • Vi støtter de andre gruppers indsats

Kontakt: Kirsten Ilkjær, tlf.: 22 58 07 91