De nuværende aktive grupper i Agenda 21 foreningen

Økohave og dyrehold

 • Vi vejleder i miljøvenligt havebrug
 • Vi vejleder i kompostering, ”bi-dating” m.v.
 • Vi udlåner mobile hønsehuse med høns
 • Vi holder kurser og foredrag
 • Vi forfatter bøger og artikler

Kontakt: Jens Juhl, tlf.: 29 92 62 24
Web: www.slottet-i-smoermosen.com

Biodiversitetsgruppen

 • Vi arbejder for den biologiske mangfoldighed
 • Vi formidler viden om naturen til borgerne
 • Vi observerer og indberetter naturforhold
 • Vi afgiver høringssvar til kommunale planer og initiativer
 • Vi bekæmper invasive plantearter (gyldenris)

Se eksempler på gruppens høringssvar her.

Se eksempler på naturinspiration her.

Kontakt: Jesper Larsen, tlf.: 40 46 06 55

Miljø i skolen

 • Vi formidler viden om miljø til skoleelever
 • Vi viser sammenhængen mellem miljø og natur
 • Vi giver råd om skolehaver, kompostering m.v.
 • Vi guider børnene på ture til natur og miljø
 • Vi udlåner udstyr til skoler og institutioner

Kontakt: Kirsten Ilkjær, tlf.: 22 58 07 91

Lokal Agenda 21 international

 • Vi formidler ny viden fra internationale fora
 • Vi bringer erfaringer videre til udenlandske kontakter
 • Vi oplyser om udviklingen indenfor bæredygtighed
 • Vi sætter tingene i perspektiv
 • Vi søger at inspirere de øvrige grupper

Kontakt: Kim Christiansen, tlf.: 22 77 69 87

Æblepresning og vilde urter

 • Vi udlåner mosterier via grønt IDÉcenter
 • Vi fremstiller hyldeblomstsaft m.v.
 • Vi hjælper borgerne med æblepresning ved offentlige arrangementer
 • Vi oplyser om naturens spiselige planter
 • Vi uddeler opskrifter på bl.a. urtesalte

Kontakt:  Karen Salonin, tlf.: 21 64 49 61

Lejlighedsvis aktive / Ad hoc gruppen

 • Vi støtter den brede bæredygtighedsindsats
 • Vi deltager ved arrangementer f.eks. Gladsaxedagen
 • Vi hjælper foreningen/guiden med det praktiske
 • Vi udlåner mosterier og meget andet
 • Vi afholder to julearrangementer om året

Kontakt: Jesper Larsen, tlf.: 40 46 06 55