Foreningens bestyrelse

Formand:

Anne Nedergaard. Tlf.: 23 38 88 65

Næstformand:

Kim Christiansen. Tlf.: 22 77 69 87

Ordinære bestyrelsesmedlemmer:

Kirsten Ilkjær. Tlf.: 22 58 07 91

Carl Ejnar Nielsen. Tlf.: 22 30 90 64

Birgit Wissing. Tlf.: 20 48 61 74

 Kasserer:
 Fredrik C. B. Sørensen, Grøn Guide i Gladsaxe