Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe

Det er en  åben forening for miljø-, klima- og naturinteresserede. Her kan du være med til at påvirke og bidrage til øget bæredygtighed og bedre lokalt miljø i Gladsaxe.

Vi stiller viden, erfaring og udstyr til rådighed og inspirerer og hjælper borgere og beslutningstagere gennem dialog, praktisk indsats og ved at vise det gode eksempel.

Vi hjælper borgerne til at forstå, hvad miljø og bæredygtighed betyder, og hvad de selv kan gøre for at give en bedre verden videre.

Agenda 21 er baseret på FN´s plan for bæredygtig udvikling.

 

Der er altid brug for flere aktive og der er mange vigtige og spændende opgaver at tage fat på. Se mere om de aktive grupper lige her.

Er du interesseret i at være med – eller kender nogen, der er det – så kontakt den grønne guide. Jesper Larsen, Tlf. 39576920 –  Mail: jbl@ggglx.dk

Her på hjemmesiden kan du se referater fra fællesmøder, og ligeså årsberetninger for guiden og Lokal Agenda 21 foreningen.

I Gladsaxe fungerer Lokal Agenda 21 foreningens bestyrelse også som arbejdsgiver for den grønne guide (jf. foreningens vedtægter.)