Links / “grønne forbindelser”

Grupperet alfabetisk

Affald og genanvendelse

Aluminium. Guide til genanvendelse 

Ren viden.  Videncenter for affald og genanvendelse.

Reparationsguiden. Reparér i stedet for bare at smide ud.

Storskrald.dk – Det nogle smider ud, kan andre måske bruge!

Agenda 21 (se også verdensmålene…)

Bæredygtig udvikling. Kort introduktion til Lokal Agenda 21

Lokal Agenda 21 i praksis. Fra dn.dk

Biologisk mangfoldighed (biodiversitet)

AlleArter: Oversigt over Danmarks dyr, planter, svampe m.v.

Angående Smør- og Fedtmosens natur

Biodiversitet for kulturplanter og husdyrracer

Biologisk mangfoldighed i Danmark – status og strategi

Den danske biodiversitets portal

Den danske Rødliste

Eksempel fra nabokommune

IUCN

Konventionen om biologisk mangfoldighed

Lær arter at kende – fugle og pattedyr (HINT/Birdid.no)

Natur i Byen folderen (om at skabe mere natur i haver)

Parcelhushaven – en del af byens natur. (Publikation nr. 90)

Byøkologi

Byøkologisk Center.  Undervisning for skoleelever.

Dansk Byøkologi – eksempler på miljørigtigt byggeri

Foreningen for bæredygtige Byer og Bygninger

Debat om Danmarks vej til bæredygtighed

Vores Bæredygtige Udvikling

Energi

Energitjenesten

Organisationen for vedvarende energi (OVE) 

Samvirkende Energi- og Miljøkontorer 

Skolernes EnergiForum 

Solenergicenteret

Filosofi og politik m.v.

Ecopsychology 

Landsforeningen for Økosamfund 

Grøn transport

Dansk Cyklist Forbund. Cykelpolitik, viden, rejser, butik

Dansk Cyklist forbund GLADSAXE afdeling

Pendler net. Mulighed for samkørsel.

Rejseplanen. Find den bedste rejserute med tog og bus.

Vejdirektoratet

Vi cykler til arbejde. Dansk Cyklist Forbunds kampagne.

Grønne centre – eksempler

Det Grønne Hus i Køge

Ekocentrum i Göteborg

grønt IDÉcenter

Økolariet i Vejle

Sparenergi.dk – Energistyrelsens side om energi.

Hjemmets grønne regnskab

Kontorets grønne regnskab

Høns

Amagerland Fjerkræavlerforening 

Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl 

Dansk Fjerkræ Forum 

Gode råd til fjerkræholdere 

Information om grønne indkøb

Miljømærkning Danmark / Svanemærket og EU-Blomsten

Mærker og miljø fra Tænk/Forbrugerrådet

Sparenergi.dk – Råd om energivenlige køleskabe og frysere

Tilbudsaviser på nettet og framelding af reklamer

Invasive arter

Bekæmpelse af iberisk skovsnegl ”dræbersnegle”

Bekæmpelse af mink

Det økologiske råd. Fremragende vejledning om invasive plantearter.

Generelt om invasive arter fra Naturstyrelsen

Praktisk bekæmpelse af Kæmpe bjørneklo

Klima og CO2

DMI. God viden om klima og klimaændringer

Klimadebat – Dansk forum om klimaændringer

Tjek dit eget CO2 udslip?

Miljø- og Naturinformation

Bæredygtig udvikling. Portal med information, netværk, inspiration og debat.

Danmarks Naturfredningsforening. Danmarks største natur- og miljøorganisation

Gladsaxe Fuglegruppe

Grønne tips fra Miljøstyrelsen. Svar på spørgsmål fra hverdagen.

Grønt overblik. Guide til det grønne Danmark

Kampagne/blog ”Grønt ansvar gør en forskel”

Miljørejsen. Fokus på miljøvenlighed og klimahensyn.

Natur i Smør- og Fedtmosen. Om dyre- og planteliv, ture m.v.

NATURnet.dk Ud i naturen Ture og aktiviteter i naturen.

Naturvejlederforeningen i Danmark

Praktisk Økologi. Tidsskrift om økologisk havebrug m.v.

Øko-net. Inspiration om økologi, miljø og bæredygtig udvikling

Økoweb. Om økologiske fødevarer og andet med relation til miljø.

Miljø og økologi i byggeriet

Bygningskulturelt råd (Rådvad Centeret). Råd og anvisninger om miljøvenlig vedligeholdelse.

Landsforeningen Økologisk Byggeri. Økologisk design, materialer etc.

Statens Byggeforsknings Institut. Om bl.a. miljø/indeklima og byggeri.

Træ er miljø. Træbranchens fælles informationsprojekt.

Videncenter for energibesparelser i bygninger

Miljødebat m.v.

Dansk husdyrproduktion/gylleinfo! Problemer med den store husdyrproduktion.

Miljøfremme m.v.

Danmarks Naturfredningsforening (DN). Naturens og miljøets stemme.

Det økologiske Råd. Arbejder for bæredygtig udvikling med sociale hensyn.

Miljøbevægelsen NOAH – Friend of the Earth Denmark

Naturrådet. Vurdering af dansk naturpolitik, debat om bæredygtig natur m.v.

Miljømærker

Beskrivelse af miljømærker

Miljømærkesekretariatet. Om Blomsten og Svanen – herunder produkter

Miljøundersøgelser og lovgivning

DCE – nationalt center for miljø og energi

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser

Energistyrelsen

Forskningscenter for Skov og landskab

Miljø- og Fødevareministeriet

Miljøstyrelsen

Naturstyrelsen

Det danske plansystem

Verdens tilstand. World Watch

Miljøvenligt og økologisk legetøj

Minitegl. Byggesæt af ler, træ, natursten m.v.

Tøjindsamling

Steder i Gladsaxe og omegn hvor du kan aflevere dit tøj til genbrug

Undervisning

Bæredygtig udvikling – portal vedr. undervisning

CO2 Beregn din CO2 belastning!

Danmarks Naturfredningsforening. skoletjenesten

Dit affald. Om affald for elever og lærere

Grønt Flag – Grøn Skole

Kemikalie-hjemmeside rettet mod folkeskolens ældste klasser.

Miljøedderkoppen. Miljø og natur for 5. klasse og op

Natur- og Miljøundervisning i Københavns Kommune

Skoven i Skolen giver lærere og elever mulighed for at flytte undervisningen ud i skoven.

Vandets vej. Portal med viden om vand, vandforsyning og miljø.

Vestre Hus Børnenaturcenter. Natur og idéer.

Vandmiljø

Danish Water Forum

Danva – Dansk vand- og spildevandsforening

National Vandressource Model

Verdensmålene for bæredygtig udvikling

Verdensmålene

Verdensmålene og Danmark i 2030

Verdensmålene m.v. – 250 NGO’ers alternative vision for Europa

Zoologi/ornitologi  m.v.

Charles Darwin: The Origin of Species

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)

Frank Desting’s side om bl.a. fugle i Smør- og Fedtmosen

Zoologisk Museum

Økologi generelt

Global økologi. Dansk og International miljøpolitik.

Økologisk Landsforening

Økologisk havebrug m.v.

Havenyt fra Landsforeningen Praktisk Økologi

Slottet i Smørmosen. Økologisk kolonihave. Om økologi, årets gang, planter etc.

Solsikken.dk – Økologiske frø, læggekartofler, diverse havesager etc.

Økologisk tøj

ANIEL – økologisk baby- og børnetøj

Loveofgreen.dk – økologisk tøj m.v. til kvinder

Nuno – Økologisk og naturligt legetøj og tøj

Økologiske fødevarer

Landbrugslauget (Brinkholm). Grøntsager, mel, æg, kød. Grøntsager også i abonnement/kasser.

Pure Shop. Økologisk hudpleje, make-up og hårfarve.

Stankdørslisten. Økologiske bedrifter med direkte salg.

Årstiderne. Grønt, frugt, fisk, kød, brød, ost, vin, kolonial. Også abonnement/kasser.